Kurs komputerowy dla każdego!

W ramach do projektu „Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych” organizujemy szkolenia komputerowe dla osób zamieszkujących tereny województwa lubuskiego. Podczas kursu komputerowego  (moduł 90 h ), uczestnicy mają możliwość podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie ICT. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Do udziału zapraszamy osoby w wieku 25 – 64 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej), osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) a także osoby zamieszkujące obszar wiejski. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.