Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lat do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. W ramach projektu oferujemy kursy komputerowe (90h), gdzie każda osoba uczestnicząca w kursie otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, a po zakończonym kursie zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu komputerowego. Natomiast po zdanym egzaminie, uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzając nabyte kompetencje cyfrowe zgodne z DIGCOMP na poziomie A – B. Więcej informacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org. ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020