Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych pozwoli Tobie zdobyć kompetencje językowe

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza na kursy językowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Kursy, które są bezpłatne, odbywają się w ramach projektu: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020