Język francuski w Gorzowie Wlkp.

W Gorzowie Wlk. trwa kurs języka francuskiego. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym zajęć otrzyma zaświadczenie, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka francuskiego, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ. Uczestnicy chętnie pogłębiają wiedzę. Życzymy wielu sukcesów.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020