Kurs komputerowy? Czemu nie!

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza na kursy komputerowe w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych.

Jaki jest cel projektu?  Celem jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie  ICT.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym. Oferujemy bezpłatny kurs komputerowy o module 90 h na poziomie A – B. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu komputerowego, a po zdanym  certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe zgodne z DIGCOMP. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia  języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (120 h). Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Potrzebujesz więcej informacji?

ZADZWOŃ – 886 468 299, lub NAPISZ a.napierala@fundacjarozwoju.org. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020