Kursy komputerowe dla zamieszkujących woj. lubuskie – zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych, w ramach którego oferujemy kursy komputerowe dla zamieszkujących woj. lubuskie, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie  ICT. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Kurs komputerowy jest formą bezpłatną. Składający się z modułu 90 h na poziomie A – B. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu komputerowego, a po zdanym  certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe zgodne z DIGCOMP. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia  języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (120 h). Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Więcej informacji o ww. kursie uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, i/lub mailowo: a.napierala@fundacjarozwoju.org. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020