Wzrost umiejętności i kompetencje w zakresie ICT – tylko z Nami!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do projektu „Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych”, w ramach którego organizujemy kursy komputerowe dla osób zamieszkujących tereny województwa lubuskiego. Podczas kursu komputerowego  (90 h ), uczestnicy mają możliwość podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie ICT. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.