Szukasz nowego doświadczenia zawodowego? Zgłoś się do nas

Nasz projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia otrzymujesz:

  1. Opracowanie/aktualizacja IPD
  2. Poradnictwo zawodowe
  3. Staż zawodowy
  4. Pośrednictwo pracy

Zgłoś się jeśli należysz do jednej z poniższych grup:

  • bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

Nie czekaj! Wykorzystaj szansę i zdobądź nowe umiejętności.

Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz  e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego