Trwa rekrutacja – zapisz się już dziś!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do projektu „Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych”, w ramach którego organizujemy szkolenia komputerowe oraz językowe dla osób zamieszkujących tereny województwa lubuskiego. Podczas kursu komputerowego  (90 h ), uczestnicy maja możliwość podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie ICT. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. Głównym celem  projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, szczególnie obszary wiejskie, osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu (ISCED 3).

Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegóły pod numerem  886 468 299, lub mailem:  a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.