Zgłoś się do projektu! Zyskaj certyfikat zgodny z DIGCOMP

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  w ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych zaprasza na kursy komputerowe. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudnienia, w wieku 50+,  z wykształceniem  nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością.

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym. Na uczestników czekają bezpłatne materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie a po zdanym egzaminie  certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020