Trwają staże

Trwają staże zawodowe w ramach projektu, dzięki którym młode osoby nabywają nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy. Każdy staż odbywa się na podstawie na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

W związku z identyfikacją potrzeb zawodowych i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego każdego uczestnika, profile staży są dostosowywane indywidualnie. Staże zawodowe, które zorganizowaliśmy w ramach projektu pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego w zawodach, np. projektantka mody, specjalista ds. obsługi klienta, pracownik biurowy czy księgowy.

Wszystkim życzymy sukcesów!