Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 12/2020/FRSG K 2 40 20
2 13/2020/FRSG K 2 25 20
3 14/2020/FRSG M 2 25 20
4 15/2020/FRSG M 2 25 20
5 16/2020/FRSG K 2 35 20
6 17/2020/FRSG K 2 35 20
7 18/2020/FRSF K 2 35 20
8 19/2020/FRSG K 2 35 20
9 20/2020/FRSG M 2 25 20
10 20A/2020/FRSG K 2 25 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020