Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 21/2020/FRSG K 2 25 20
2 22/2020/FRSG K 2 35 20
3 23/2020/FRSG M 2 25 20
4 24/2020/FRSG K 2 25 20
5 25/2020/FRSG M 2 25 20
6 26/2020/FRSG K 2 35 20
7 27/2020/FRSG K 2 35 20
8 28/2020/FRSG M 2 25 20
9 29/2020/FRSG K 2 35 20
10 30/2020/FRSG M 2 25 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020