Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 33/2020/FRSG K 2 35 20
2 34/2020/FRSG K 2 25 20
3 35/2020/FRSG K 2 35 20
4 36/2020/FRSG K 2 35 20
5 37/2020/FRSG K 2 25 20
6 38/2020/FRSG K 2 25 20
7 39/2020/FRSG K 2 25 20
8 40/2020/FRSG K 2 35 20
9 41/2020/FRSG M 2 25 20
10 42/2020/FRSG M 2 25 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020