Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 41/2020/FRSG K 2 10 20
2 42/2020/FRSG K 2 20 20
3 43/2020/FRSG K 2 10 20
4 44/2020/FRSG K 2 10 20
5 45/2020/FRSG K 2 10 20
6 46/2020/FRSG K 2 10 20
7 47/2020/FRSG K 2 25 20
8 48/2020/FRSG K 2 0 20
9 49/2020/FRSG M 2 10 20
10 50/2020/FRSG M 2 25 20
11 51/2020/FRSG M 2 25 20
12 52/2020/FRSG M 2 35 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020