Oferujemy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim.

Celem projektu jest zapewnienie 45 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkującym teren powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych.

W ramach projektu oferujemy:

* pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby wspieranej,

* opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,

* zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

* a także wsparcie dla opiekunów faktycznych.

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Osoby zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu: tel. 886 468 299 lub email:  a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego