Oferujemy wsparcie w opiece nad bliską Ci osobą – nie zwlekaj!

Zapraszamy do udziału w projekcie Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego Twój najbliższy otrzymać może wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania.

Dla kogo jest przeznaczony projekt? Dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze) i zamieszkują (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego.

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

W ramach projektu oferujemy m.in: pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, opiekę higieniczną i pielęgnacyjną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także wsparcie dla opiekunów faktycznych.

Więcej informacji otrzymasz: tel. 886 468 299 lub email:  a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego