Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”.  Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego.

W ramach projektu oferujemy pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez:
–      świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania,
–      świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania,
–      pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
–      opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,
–   zapewnienie kontaktów z otoczeniem, oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szkoleń czy poradnictwa.

Pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich kierowana jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: tel. 886468299, e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.