Realizacja projektu zakończona

Informujemy, że z dniem 30.09.2022 roku projekt: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica został zakończony. W ramach podjętych działań wsparcie zostało w pełni zrealizowane i osiągnięto zakładane wskaźniki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego