Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne – obowiązują od 20 lipca 2017r.:

  1. Regulamin naboru i uczestnictwa
  2. Formularz zgłoszeniowy Kandydata do objęcia wsparciem
  3. Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna faktycznego

Dokumenty rekrutacyjne – archiwalne:

  1. Regulamin naboru i uczestnictwa
  2. Formularz zgłoszeniowy Kandydata do objęcia wsparciem
  3. Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna faktycznego