Płatny staż? Czemu nie?! Weź udział w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI.

W ramach projektu oferujemy 3 miesięczne staże zawodowe dostosowane indywidualnie dla potrzeb Uczestników projektu. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Staż w oparciu o indywidualny program stażu dostosowany do stanowiska pracy i możliwości Uczestnika.

Każdy Uczestnik w ramach projektu objęty zostanie kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb poprzez:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe, w tym stypendia szkoleniowe,
  • Staże,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020