Szkolenia zawodowe szansą podniesienia kwalifikacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie czerwiec 2017 rok– luty 2018 rok, tj.:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe – stypendia szkoleniowe,
  • Staże – stypendia stażowe,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

W naszym projekcie zapewniamy szkolenia zawodowe, które pozwolą Tobie podnieść kwalifikacje/kompetencje. Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników. Szkolenie zawodowe kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/kompetencje.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020