NIE DLA WYKLUCZENIA- TAK DLA INTEGRACJI

Dla uczestników projektu oferujemy 3 miesięczne staże zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb. Staż ma na celu aktywizację zawodową osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego oraz pozwala nabyć doświadczenie i zaznajomić się z obowiązkami adekwatnymi do danego stanowiska pracy.

Każdy Uczestnik w ramach projektu objęty zostanie kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb poprzez:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe, w tym stypendia szkoleniowe,
  • Staże,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020