Staż zawodowy? Czemu nie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego oferujemy m.in. 3 miesięczne staże. Przewidujemy wypłatę stypendium stażowego dla Uczestników.
Ponadto w ramach niniejszego projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe – stypendia szkoleniowe,
  • Staże – stypendia stażowe,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020