Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodraczego.

Oferujemy:

– Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,

– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym, w tym wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie, zachęcamy do złożenia formularza rekrutacyjnego. Zainteresowani udziałem w projekcie składają czytelnie wypełniony i podpisany formularz  do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu.

Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem na zasad bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości, dostępie dla osób niepełnosprawnych. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego