Weź udział w projekcie !

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, zaprasza do udziału w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery.

W ramach projektu oferujemy: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym, w tym wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie, zachęcamy do udziału w projekcie! Wystarczy złożyć formularz czytelnie wypełniony i podpisany do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem na zasad bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości, dostępie dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego