3 miesięczne staże zawodowe – właśnie dla Ciebie! Nie zastanawiaj się!

Dla uczestników projektu NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI oferujemy 3 miesięczne staże zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb danego uczestnika. Warto podkreślić, iż za cel niniejszego wsparcia stawiamy aktywizację zawodową osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego oraz pozwala nabyć doświadczenie i zaznajomić się z obowiązkami adekwatnymi do danego stanowiska pracy.

Każdy Uczestnik w ramach projektu objęty zostanie kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb poprzez:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe, w tym stypendia szkoleniowe,
  • Staże,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Masz pytania? Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org. Zapraszamy!

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020