Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem

Rozpoczynamy indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Projekt zakłada, iż każdy Uczestnik zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu prowadzące do ich integracji społecznej i zawodowej. Wsparcie udzielane zgodnie z podpisanym na początku realizacji projektu kontraktem. Natomiast psycholog wraz z Uczestnikiem diagnozuje problem dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej, m.in. poprzez analizę problemu, zidentyfikowanie trudności z jaką uczestnikiem sobie nie radzi, określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem z uwzględnieniem m.in. stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, stopnia podatności na wpływ środowiska.

Szczegóły indywidualnego wsparcia w zakładce: harmonogram

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020