Rozpoczęły się warsztaty społeczne

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się warsztaty społeczne dla Uczestników projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat m.in. redukcji slangu, wulgaryzmów, zachowań subkulturowych i agresywnych, zarządzania budżetem domowym.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020