Już niebawem warsztaty społeczne dla Uczestników

Już  niebawem warsztaty społeczne dla Uczestników projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Tematyka warsztatów uwzględniać będzie m. in. czynniki zwiększające ryzyko zagrożenia wykluczenia społecznego, dyskryminacją m.in. płci, wieku, statusu osób z niepełnosprawnością, redukcja slangu, wulgaryzmów, zachowań subkulturowych i agresywnych, zarządzanie budżetem domowym.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020