Warsztaty umiejętności miękkich

Trwają warsztaty umiejętności miękkich dla Uczestników projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Podczas warsztatów pojęta następujące zagadnienia:

  1. komunikacja werbalna i niewerbalna – skuteczna komunikacja,
  2. sztuka asertywności,
  3. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem,
  4. budowanie samooceny.

Uczestnicy poszerzają także  wiedzę na temat m.in. redukcji slangu, wulgaryzmów, zachowań subkulturowych i agresywnych, zarządzania budżetem domowym.

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020