Już jutro kolejne warsztaty w projekcie

Zapraszamy naszych Uczestników na zajęcia warsztatowe. Zakres warsztatów umiejętności zawodowych w projekcie:  NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI dotyczyć będzie, m.in.: autoprezentacji i dress code w pracy, efektywnego wyszukiwania i analiza ofert pracy, oraz opracowywania dokumentacji aplikacyjnej.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020