Harmonogram

Aktualny harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem w projekcie:

Doradca zawodowy/psycholog: Aleksandra Skraburska

19.04.2018, godz. 8:00-18:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

20.04.2018, godz. 8:00-20:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

21.0.4.2018, godz. 8:00-19:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

22.04.2018, godz. 8:00-15:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

24.04.2018, godz. 8:00-18:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

25.04.2018, godz. 8:00-18:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

26.04.2018, godz. 8:00-19:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

27.04.2018, godz. 8:00-16:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

Aktualny harmonogram warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych:

Trener: Renata Kołaszewska

27.01.2018, godz. 8:00-16:30, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

28.01.2018, godz. 8:00-16:30, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

03.02.2018, godz. 8:00-16:30, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

04.02.2018, godz. 8:00-16:30, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

Staże zawodowe
Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.

Aktualny harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy

Pośrednik pracy: Magdalena Halicka-Gołębiowska

09.06.2018, godz. 8:00-16:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

10.06.2018, godz. 8:00-16:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

26.06.2018, godz. 8:00-12:00, ul. Limanowskiego 9, pok. 17, 11-200 Bartoszyce

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego