Przedstawiamy harmonogram spotkań z psychologiem

Niebawem rozpoczniemy wsparcie psychologiczno-doradcze w ramach projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia-twój plan kariery” w postaci indywidualnych rozmów z psychologiem. Podczas etapowego wsparcia nastąpi m.in. zdiagnozowanie problemu-trudności z jaką Uczestnik projektu nie radzi sobie, stanowi barierę psychologiczną, poszukiwanie sposobów rozwiązywania trudności oraz wzmocnienie Uczestnika w realizacji przez niego zmianach. Harmonogram spotkań już niebawem w zakładce harmonogram.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego