Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych

Już niebawem odbędą się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych w ramach projektu. O terminie wsparcia w zakładce harmonogram.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.