Wsparcie psychlogiczno-doradcze

W ramach projektu: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery, zapewniamy wsparcie psychlogiczno-doradcze. Wsparcie przyjmuje formę indywidualnych spotkań z psychologiem, o przebiegu etapowym, gdzie nastąpi, m.in.: diagnoza problemu z jakim dany Uczestnik się zmierza czy określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem. Terminy spotkań w zakładce harmonogram.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.