Rozpoczynamy warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych

Rozpoczynamy warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych w ramach projektu. Podczas warsztatów Uczestnicy zapoznają się m.in. z formami zatrudnienia czy przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.