Zapraszamy do udziału w projekcie

Projekt ma na celu walkę z wykluczeniem na rynku pracy i aktywizację zawodową osób w wieku 18-67, zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdy uczestnik projektu objęty zostanie wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

W ramach aktywizacji zawodowej oferujemy:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe – stypendia szkoleniowe,
  • Staże – stypendia stażowe,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Dołącz do Nas! Zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie! Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.