Kolejne spotkania z psychologiem w projekcie

Drogi Uczestniku informujemy, iż określono kolejne, indywidualne spotkania z psychologiem w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. W projekcie zaplanowano oprócz wsparcia psychologa, oferujemy także wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym. Szczegóły w zakładce harmonogram.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego