Staże w projekcie

W ramach projektu rozpoczęły się 3 miesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe realizowane są na bazie programu stażu ze wskazaniem zadań, który został indywidualnie opracowywany, uwzględniając potrzeby i potencjał Uczestnika (Stażysty).

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020