Kolejne 3 miesięczne staże zawodowe w projekcie

Kolejne 3 miesięczne staże zawodowe w projekcie. Staże zawodowe realizowane są na bazie programu stażu ze wskazaniem zadań, który został indywidualnie opracowywany, uwzględniając potrzeby i potencjał Uczestnika (Stażysty). Obecnie Uczestnicy odbywają staże na stanowiskach, m.in.: opiekunka uczniów, mechanik, pracownik gospodarczy. Życzymy powodzenia wszystkim powodzenia!

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020