Szkolenie zawodowe lub staż – czemu nie!

Zapraszamy do udziału w projekcie” NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI”, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020,a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, zamieszkujących w rozum. KC) obszar gmin Bojanowo, Chodów, Chodzież (gmina miejska), Chodzież (gmina wiejska), Damasławek, Dobrzyca, Dominowo (gmina wiejska), Dolsk, Gizałki (gmina wiejska), Grzegorzew (gmina wiejska), Granowo, Grabów nad Prosną, Gołańcz, Jastrowie, Kiszkowo, Kleczew, Kłodawa, Kościelec (gmina wiejska), Kraszewice, Krzyż Wielkopolski, Łobżenica, Malanów, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Mieścisko (gmina wiejska), Mikstat, Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska), Okonek, Olszówka, Orchowo, Osiek Mały, Przedecz, Pyzdry, Ryczywół (gmina wiejska), Skulsk (gmina wiejska), Szamocin, Tarnówka, Wapno (gmina wiejska), Wieleń, Wielichowo, Wierzbinek (gmina wiejska), Wilczyn (gmina wiejska), Wyrzysk w województwie wielkopolskim.

Co zyskasz? Wsparcie oparte na bazie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu. W ramach aktywizacji zawodowej oferujemy:  Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych, szkolenia zawodowe oraz staże. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.