Już jutro kolejne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym

Już jutro kolejne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu.  Warto podkreśli, że każdy Uczestnik zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu prowadzące do ich integracji społecznej i zawodowej. Natomiast psycholog wraz z Uczestnikiem diagnozuje problem dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej, m.in. zidentyfikowanie trudności z jaką uczestnikiem sobie nie radzi, trudności związanych z jego rozwiązaniem z uwzględnieniem m.in. stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, stopnia podatności na wpływ środowiska.

Szczegóły indywidualnego wsparcia w zakładce: harmonogram

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020