Staże zawodowe w projekcie

Trwają staże zawodowe w projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia- Twój plan kariery. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako pracownik obsługi klienta, pracownik biurowy. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.