Kolejne staże zawodowe w projekcie

Trwają staże zawodowe w projekcie. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach m.in. związane z pracą biurową. Do zadań zawodowych należy m.in.obsługa komputera, narzędzi i programów, obowiązujących na stanowisku pracy, umiejętność dostosowywania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów. Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowywany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.