Szkolenie zawodowe – czemu nie?!

Zapraszamy do udziału w projekcie” NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI”. Co zyskasz poprzez udział? Wsparcie oparte na bazie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu. W ramach aktywizacji zawodowej oferujemy:  Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych, szkolenia zawodowe. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Nie zwlekaj – rekrutacja trwa! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.