Harmonogram

Aktualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem

Doradca zawodowy: Aleksandra Skraburska

Psycholog: Aleksandra Skraburska/ Ewa Gordziej-Niewczyk

28.02.2018 8.00-20.00 ul. Mickiewicza 10, Ryczywół
15.03.2018 8.00-12.00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk

Warsztaty umiejętności społecznych

Trener: Justyna Janeczek/ Krystyna Figiel

07.04.2018 8.00-14.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół
14.04.2018 8.00-14.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół
21.04.2018 8.00-14.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół

Warsztaty umiejętności miękkich

Trener: Justyna Janeczek/ Krystyna Figiel

08.04.2018 8.00-14.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół
15.04.2018 8.00-14.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół
22.04.2018 8.00-14.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół

Warsztaty umiejętności zawodowych

Trener: Justyna Janeczek/ Krystyna Figiel

28.04.2018 8.00-16.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół
29.04.2018 8.00-16.00 ul. Kolejowa 10, Ryczywół

Szkolenie zawodowe: „Prowadzenie działalności gospodarczej z elementami gospodarki magazynowej”

11.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
14.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
15.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
16.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
17.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
18.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
21.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
22.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
23.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
24.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
25.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
28.05.2018 7.00-15.30 Oborniki, ul. Staszica 39
29.05.2018 7.00-11.00 Oborniki, ul. Staszica 39

Szkolenie zawodowe: „Podstawy kosmetyki”

16.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
17.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
18.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
21.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
22.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
23.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
24.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
25.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
26.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
28.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
29.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
30.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10

Szkolenie zawodowe: „Opiekun osoby starszej”

16.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
17.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
18.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
21.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
22.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
23.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
24.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
25.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
26.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
28.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
29.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10
30.05.2018 8.00-16.30 Ryczywół, ul. Kolejowa 10

Szkolenie zawodowe: „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV”

27.05.2018 9.30-16.00 Konin, ul. Z. Urbanowskiej 9

Szkolenie zawodowe: „Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci”

26.02.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
27.02.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
28.02.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
01.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
02.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
05.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
06.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
07.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
08.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
09.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
12.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
13.03.2018 10.00-18.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew
14.03.2018 10.00-14.30 al.600-lecia 33, 62-540 Kleczew

Aktualne spotkania z pośrednikiem pracy

Pośrednik pracy: Magdalena Halicka-Gołębiowska/Aleksandra Skraburska

21.04.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
22.04.2018 8.00-18:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
27.04.2018 16:00-18:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
28.04.2018 9:00-17:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
29.04.2018 8.00-10.00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
06.05.2018 10:00-16:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
12.05.2018 8:00-16:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
13.05.2018 8:00-18:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
19.05.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
20.05.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
26.05.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
27.05.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
29.05.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk
30.05.2018 8:00-20:00 ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk

Staże zawodowe

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.