Nie zapomnij o spotkaniu z doradcą zawodowym/psychologiem

Informujemy, iż określono kolejne, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Poza tym przypominamy, iż celem tych spotkań jest identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika w projekcie.W projekcie zaplanowano oprócz wsparcia doradcy zawodowego, wsparcia psychologa zapewniamy wsparcie pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym. Szczegóły w zakładce harmonogram.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego