Trwają staże zawodowe w projekcie

W projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – Twój plan kariery, trwają staże zawodowe. Uczestnicy odbywają staże zawodowe stanowiskach pracy, m.in jako pracownik biurowy, kasjer-sprzedawca. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.