Szkolenie: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Rozpoczynamy szkolenie „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” w ramach niniejszego projektu. W szkoleniu uczestniczyć będą 3 osoby. Szkolenie dostosowane do potrzeb Uczestników projektu. Poza tym ww. szkolenie odpowiada bieżącym potrzebom rynku pracy. Życzymy powodzenia!

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020